Вести
Подобри го мојот град: Нова функционалност каде граѓаните може да пријавуваат проблеми и на истите да се интервенира                                            Нов веб портал: Активен е новиот веб портал на ЈПКР Услуга                      


 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПСОВ-Берово е дел од проектот ,, Урбан водоснабдителен и санитарен систем Берово,, и е градена со заеднички средства на Државниот секретаријат за економски работи SECO од Швајцарија, Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија и општина Берово преку ЈПКР ,,Услуга,,-Берово. 

- Вкупна вредност на проектот е 11 100 000 CHF.

- Проектот го покрива текот на Брегалница низводно со општините Берово и Пехчево со вкупно 20000 жители.

- Пречистителната станица е наменета за пречистување  на  комунални  отпадни води.

- Сместена е во непосредна близина на реката Брегалница на десната страна, до вливот на Владимирска река на простор од 2,4 хектари.

- ПСОВ е проектирана за 14 000 ЕЖ (еквивалент жители) и прием на вкупна количина на отпадна вода од 6000м3/ден

- Цел на изградбата на ПСОВ е заштита на течението на река Брегалница од загадување со отпадните води од домаќинствата и од индустријата во регионот на општините Берово и Пехчево со што се промовира одржливиот развој на регионот.

- Изградена е во периодот 2009-2010 година а со работа официјално започна во месец септември 2010 година.

 

Општина Берово

АДКОМ

Архива

Кој е онлајн

Имаме присутни 5 гости и нема членови