Вести
Подобри го мојот град: Нова функционалност каде граѓаните може да пријавуваат проблеми и на истите да се интервенира                                            Нов веб портал: Активен е новиот веб портал на ЈПКР Услуга                      

#9. Vladimirovo Отворено

ул.Гоце Делчев број 51
Проблемот е пријавен пред 5 години
1 гласови
ImproveMyCity - Report, vote and track non-emergency issues