Вести
Подобри го мојот град: Нова функционалност каде граѓаните може да пријавуваат проблеми и на истите да се интервенира                                            Нов веб портал: Активен е новиот веб портал на ЈПКР Услуга                      

 

 Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води

Повеќе...

 

Закон за гробишта и погребални услуги

Повеќе...

 

Закон за јавна чистота

Повеќе...

 

Закон за води

Повеќе...

 

 Закон за јавни претпријатија

Повеќе...

Општина Берово

АДКОМ

Архива

Кој е онлајн

Имаме присутни 10 гости и нема членови