Вести
Подобри го мојот град: Нова функционалност каде граѓаните може да пријавуваат проблеми и на истите да се интервенира                                            Нов веб портал: Активен е новиот веб портал на ЈПКР Услуга                      

 

    Дејности на ЈПКР Услуга

 

 

 

 

1. Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода;

2. Изнесување, депонирање на отпадоци и одржување на чистотата во градот;

3. Изградба на хидро-градежни објекти (изградба, реконструкција и поправка на надворешен водовод, канализација и др.);

4. Поставување и поправка на градежни инсталации, внатрешни водоводи, канализации;

5. Пречистување и одводнување на отпадни води;

6. Уредување, на улици и сообраќајници;

7. Уредување, одржување на јавни зелени површини (паркови, дрвореди, зелени површини на станбени згради и др.);

8. Други комунални активности (пазарни услуги, одржување гробишта и погребална служба и др.)

Општина Берово

АДКОМ

Архива

Кој е онлајн

Имаме присутни 765 гости и нема членови